Familjedaghemmet Skruttungarna

Hässelby Villastad

 

Känner Du att Ditt barn behöver barnomsorg i  en lugnare miljö?

 

”Det ska vara tryggt och roligt för barnen att vara hos mig därför vill jag erbjuda varje barn en god pedagogisk omsorg.

Barnens föräldrar är viktiga och en förutsättning för att vi ska nå goda resultat. Då blir barnen, när de lämnar denna omsorg, väl rustade för att möta framtidens krav.”         

                Maria