Viktiga Länkar

FNs Barnkonvention
FNs konvention om barnets rättigheter

UNICEF Sveriges blogg
Förskolans stora barngrupper riskerar öka socialt utanförskap

Skolinspektionenlinspektionen
Förskolans pedagogiska uppdrag