Viktiga Länkar som jag står bakom

FNs Barnkonvention
FNs konvention om barnets rättigheter

UNICEF Sveriges blogg
Förskolans stora barngrupper riskerar öka socialt utanförskap

Skolinspektionenlinspektionen
Förskolans pedagogiska uppdrag

Tre Ska Bli Noll                                                                                                

Treskablinoll.nu