Likabehandlingsplan 2017

Mål:

Familjedaghemmet ska vara en verksamhet för barn och vuxna där alla känner sig trygga. Alla barn är lika värda. Vi respekterar olikheter och olika åsikter. Vi arbetar för att motverka, förebygga och förhindra diskriminering och kränkande behandling.

Fr.o.m. 1 april 2006 gäller en ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn. Lagen stärker barns lika rättigheter. Den hjälper oss att tillsammans med pedagoger, barn och föräldrar förebygga och förhindra all kränkande behandling.

Kränkning kan vara:

Fysiska – bli utsatt för t.ex slag, knuffar, sparkar.

Verbala – retad, kallad fula ord, bli hotad.

Psykosociala – blickar, miner, får inte vara med och leka, blir inte bjuden på kalas m.m

 

Vi förebygger genom att:

Föregå med gott exempel, visa hänsyn, respekt och förståelse för varandra. Behandla alla rättvist. Synliggöra varje barn i det dagliga arbetet. Lyfta fram barnens olikheter och se mångfalden som en tillgång. Skapa vi-känsla i gruppen. Låta barnen vara delaktiga. Ha tydliga regler och gränser som ska vara väl kända för både barn och föräldrar.

Vi upptäcker genom att:

Observera barnens lek och beteende. Lyssna på barnen och de vuxna.

Vi åtgärdar genom att:

Alltid ingripa när vi uppfattar att någon blivit kränkt. Vi rättar till utan att själva kränka. Händelsen skrivs ner och i de fall som det anses behövas, informeras föräldrarna och vi gör en gemensam åtgärdsplan.

Vi informerar genom att:

Delge nya föräldrar likabehandlingsplanen vi inskolningen. Diskutera innehållet på föräldramötet/utvecklingssamtalet. Skriva in planen på hemsidan.

 

Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet