Min Verksamhet

 

Att barn ska få utvecklas efter sina egna förutsättningar är viktigt för mig och min verksamhet. Att stärka barnens identitet, självkänsla och empati genom att se och bekräfta varje barn är en viktig byggsten.

Jag kommer att arbeta mycket kring att stärka barnens språkutveckling och begreppsbildning. Detta kommer att ske per automatik i de flesta aktiviteter, men även under planerade former.

Vi kommer ha en samling på morgonen där vi går igenom dagens aktiviteter. Då ges barnen möjlighet att framföra sina tankar och åsikter men även lära sig att lyssna och respektera andra.

Vi kommer bl.a ha sång, rörelser och drama under våra samlingar. Där kan barnen utveckla gemenskap, gruppkänsla, jaguppfattning, begreppsbildning, sinnesträning, takt och rytm och kroppsuppfattning.

Ett par ggr i veckan kommer vi att träffa andra familjedaghem och vara i större grupper. Det sker exempelvis när vi besöker teater, parker, skogen, bibliotek. Då kan vi även anpassa aktiviteter efter ålder.

Motorik är viktigt! Att stärka musklerna och sin smidighet genom att röra sig ute i skog och mark lägger en bra grund till goda fridluftsvanor. Ute i naturen tränar barnen sina begrepp i leken. Under-över, framför-bakom, hoppa, springa åla och krypa stärker barnens kroppsuppfattning.

Skogsmulle är kompis med barnen och alla djur i skogen.

Mulle lär barnen:

-att ta hänsyn till naturen och allemansrätten

-Om växter och djur

-Om samarbete och gemenskap

-Att behärska sin kropp; fin och grovmotorik

-Att leka och trivas i naturen i alla väder

 Jag kommer att arbeta kring olika teman där man kan ge barnen möjlighet att fördjupa sig kring ett intresse under en längre period.

Jag kommer att dokumentera barnens vistelsetid hos mig genom att använda mig av appen Tyra, vilket gör att föräldrarna kan följa vad deras barn gör under dagen.

Eftersom jag även är utbildad kock/kallskänka är det viktigt för mig att barnen får vällagad, näringsriktig, ekologisk och i största möjliga mån närproducerat. Jag vill även att barnen ska bli miljömedvetna, förstå kretsloppet och värna om miljön. Vi kommer att källsortera och kompostera och även odla en del.

Frukost: 7.00 - 8.00

Frukt: 9.30

Lunch: 11.00 - 11.30

Mellanmål: 14.00-14.30

Samverkan med föräldrarna är oerhört viktig. Dem är alltid välkomna att delta i verksamheten så att de och barnen kan känna samma trygghet i familjedaghemmet som i det egna hemmet.

Jag kommer att ge möjlighet till utvecklingssamtal vid behov.